Top cities by stateCT
MA
PA
NJ
NY
MI
CA
IL
OH
VA
FL
NE